6 cá voi đã thu mua hàng triệu đô la Altcoin này từ Binance


Tại thời điểm này, Lookonchain thông báo rằng các nhà đầu tư tổ chức và cá voi đang tích lũy altcoin có tên GMX.

Theo đó, 6 ví mới được tạo trong hai ngày qua đã mua GMX trị giá 15,3 triệu USD.

“Cá voi/tổ chức đang mua GMX và giá GMX tăng ~24% trong 2 ngày qua.

“Trong 2 ngày qua, 6 ví mới đã rút tổng cộng 344.502 GMX (15,3 triệu USD) từ Binance.”

GMX, đã tăng lên 46 USD sau mức tăng trong hai ngày qua, tiếp tục được giao dịch ở mức $42.23 tại thời điểm viết bài.

Ngoài ra, theo dữ liệu của CryptoQuant, các nhà đầu tư Bitcoin dài hạn và cá voi cũng đang mua số lượng lớn BTC.

Cá voi tiền điện tử đang mua Bitcoin giống như năm 2020

Source link

Comments (No)

Leave a Reply