Ấn Độ lưu trữ 8 triệu tài liệu của chính phủ trên 5 blockchain


Gần 8 triệu tài liệu có thể xác minh do chính phủ ban hành hiện được lưu trữ trên 5 chuỗi khối do Trung tâm Tin học Quốc gia Ấn Độ (NIC), một cơ quan chính phủ sở hữu và vận hành.

NIC, hoạt động trực thuộc Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, đã ra mắt một trang web mới giới thiệu các sáng kiến ​​blockchain khác nhau của mình. Theo thông tin được cung cấp, 7,93 triệu tài liệu – bao gồm nhưng không giới hạn ở giáo dục, tài sản, tư pháp và hậu cần ma túy – hiện được lưu trữ trên blockchain.

Danh sách hiển thị loại tài liệu mà Ấn Độ lưu trữ trên blockchain. Nguồn: blockchain.gov.in
Danh sách hiển thị loại tài liệu mà Ấn Độ lưu trữ trên blockchain. Nguồn: blockchain.gov.in

Ấn Độ chủ yếu sử dụng ba nền tảng blockchain để phát triển sản phẩm: Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth và Ethereum. Năm sản phẩm blockchain hiện đang được sử dụng ở Ấn Độ là chuỗi chứng chỉ, chuỗi tài liệu, chuỗi hậu cần ma túy, chuỗi tư pháp và chuỗi tài sản, như được hiển thị bên dưới.

Các dự án blockchain đã được chính phủ Ấn Độ thực hiện trực tiếp. Nguồn: blockchain.gov.in
Các dự án blockchain đã được chính phủ Ấn Độ thực hiện trực tiếp. Nguồn: blockchain.gov.in

Các tài liệu đến từ sáu tiểu bang và ba cơ quan chính phủ, bao gồm Hội đồng Giáo dục Trung học, Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng và Bộ Tư pháp.Source link

Comments (No)

Leave a Reply