Base đã vượt qua OP Mainnet để trở thành mạng Layer 2 lớn nhất


Base, mạng Ethereum Layer 2 do Coinbase phát triển, đã vượt qua OP Mainnet để trở thành mạng Layer 2 lớn nhất trong ‘Superchain’ dựa trên OP Stack.

Theo dữ liệu của DeFiLlama, tổng giá trị bị khóa (TVL) của BASE đã tăng 20% ​​kể từ đầu tháng 5 lên 1,7 tỷ USD.

Mainnet của Base, ra mắt công chúng vào đầu tháng 8 năm 2023, được định vị là blockchain Lớp 2 có giá trị thứ ba tính theo TVL, sau Arbitrum ở mức 3,81 tỷ USD và Blast ở mức 2,26 tỷ USD.

Cột mốc quan trọng này nêu bật sự tăng trưởng nhanh chóng của Base và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong số các ứng dụng phi tập trung (dapp).

Sự nổi bật của mạng lưới đã được tăng cường đáng kể nhờ sàn giao dịch phi tập trung Aerodrome, nơi đã đóng góp 714 triệu USD tiền gửi. Uniswap đứng thứ hai với 312 triệu USD.

Những phát triển này đặt Base lên vị trí dẫn đầu trong hệ sinh thái Superchain, một mạng Layer 2 rollup được kết nối với nhau được xây dựng bằng bộ phần mềm OP Stack.

Hệ sinh thái này nhằm mục đích tăng khả năng mở rộng và hiệu quả của Ethereum bằng cách xử lý các giao dịch ngoài chuỗi, do đó giảm tải cho chuỗi khối Ethereum chính.

Optimistic rollups, bao gồm Base, Arbitrum, Blast và OP Mainnet, hoạt động theo mặc định bằng cách giả định rằng tất cả các giao dịch đều hợp lệ và chỉ xác thực chúng khi có bằng chứng gian lận.

Sự tăng trưởng ấn tượng và sự tích hợp chiến lược của Base trong Superchain làm nổi bật tiềm năng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và khả năng mở rộng lớn hơn trong hệ sinh thái Ethereum.

Mạng Base lập kỷ lục sau khi ghi nhận 21.700 người triển khai hợp đồngSource link

Comments (No)

Leave a Reply