Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đồng ý ngừng thu thập thông tin về khai thác tiền điện tử


Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đồng ý ngừng thu thập dữ liệu về tỷ lệ sử dụng năng lượng của các công ty khai thác tiền điện tử.

Trong hồ sơ tòa án mới , Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết họ sẽ không chỉ ngừng thu thập dữ liệu mà còn hủy tất cả thông tin đã thu thập được từ cuộc khảo sát.

“Các bị cáo đồng ý rằng EIA sẽ hủy mọi thông tin mà họ đã nhận được từ Khảo sát khẩn cấp EIA-862.

Nếu EIA nhận được thông tin bổ sung cho Khảo sát khẩn cấp EIA-862, EIA sẽ hủy dữ liệu đó. EIA sẽ sắp xếp và giữ bí mật mọi thông tin mà cơ quan đã nhận được cho đến khi thông tin đó bị tiêu hủy.”

Cuối tháng trước, EIA đã đồng ý tạm dừng việc thu thập dữ liệu năng lượng sau khi công ty khai thác tiền điện tử Riot cùng với Hội đồng Blockchain Texas (TBC) đệ đơn kiện.

Theo các nguyên đơn, EIA đã cố gắng thúc ép họ và các công ty khai thác BTC khác trả lời cuộc khảo sát về mức tiêu thụ năng lượng bằng cách đe dọa các khoản phạt hình sự và dân sự nếu họ không tuân thủ.

Đơn kiện nêu rõ:

“ EIA đã tiếp tục thu thập thông tin dưới sự đe dọa về phạt hình sự và phạt dân sự – ép buộc một số công ty nhất định, bao gồm Riot và nhiều thành viên TBC khác, phải trả lời cuộc khảo sát trước ngày 23 tháng 2 năm 2024 .”

Cuộc khảo sát lần đầu tiên được đề xuất vào đầu tháng 2 như một phương tiện kiểm tra sự phân nhánh năng lượng của việc khai thác tiền ảo.

Chính phủ Hoa Kỳ công bố báo cáo về khai thác tiền điện tử và tiêu thụ điệnSource link

Comments (No)

Leave a Reply