Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý tiêu hủy dữ liệu khai thác Bitcoin được thu thập


61% người Mỹ đang sống bằng tiền lương

Một vụ kiện của Hội đồng Blockchain Texas đã buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải tiêu hủy dữ liệu mà họ thu thập được về hoạt động khai thác Bitcoin. Vụ kiện đã ngăn chặn thành công việc chính quyền Biden thu thập dữ liệu về các công cụ khai thác Bitcoin, cũng như buộc họ phải xóa tất cả dữ liệu đã thu thập được cho đến nay.

Vào ngày 24 tháng 1 , Hội đồng Blockchain Texas và công ty khai thác Riot Platforms đã đến tòa án liên bang Texas để yêu cầu chặn một cuộc khảo sát do chính quyền đưa ra. Cuộc khảo sát bắt buộc đối với các thợ mỏ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã được thực hiện vào đầu tháng 1.

Cuộc khảo sát tập trung vào nhu cầu năng lượng đang thay đổi để khai thác tiền điện tử. Hơn nữa, cuộc khảo sát của Chính phủ Hoa Kỳ đã xác định các khu vực của quốc gia nơi tập trung tăng trưởng khai thác Bitcoin và dada về các nguồn điện được sử dụng cho các hoạt động. Tuy nhiên, Hội đồng Blockchain Texas cảm thấy rằng cuộc khảo sát này mang tính xâm lấn và sẽ hủy hoại hoạt động kinh doanh của các thợ mỏ.

Công ty khai thác Bitcoin cho biết khi trả lời cuộc khảo sát rằng họ đã không đưa ra đủ thông báo công khai trước khi phát hành. Vì vậy, họ đã yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn cấm EIA yêu cầu dữ liệu mà không tuân thủ luật pháp trước. Giờ đây, vụ kiện đó đã thành công.

Trước khi xem xét bất kỳ yêu cầu tương tự nào trong tương lai, EIA sẽ phải tuân theo các quy trình thông báo và nhận xét tiêu chuẩn. Vẫn chưa biết, nhưng có khả năng tổ chức sẽ sớm tiếp tục các cuộc khảo sát này theo các quy định mới.

Chính quyền EIA và Biden vẫn chưa bình luận về vụ kiện và kết quả của nó.

Xem thêm: Grayscale xem xét về một vụ kiện pháp lý chống lại SECSource link

Comments (No)

Leave a Reply