Crestal gọi vốn 2 triệu USD


Dự án blockchain Crestal cho biết đã huy động thành công 2 triệu USD cho vòng pre-seed.

Crestal gọi vốn 2 triệu USD

Crestal là giao thức blockchain được xây dựng dựa trên kiến trúc modular nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các dự án Web3. Sử dụng thuật toán Proof of Performance, Crestal có cơ chế khuyến khích để các dự án trên nền tảng liên tục phát triển, ra mắt và cải tiến những sản phẩm hoạt động trên đây.

Crestal tối ngày 03/05 cho biết đã huy động thành công 2 triệu USD cho vòng pre-seed, với sự tham gia của các quỹ LIF, Cogitent Ventures, Kyros Ventures, Veris Ventures, SMAPE Capital, MH Ventures, Layer Labs, Pragma Ventures, Builder Capital, Nxgen, and Artemis Capital and Quotient Ventures.

Số tiền huy động được sẽ giúp Crestal sử dụng để thiết lập testnet, mở rộng đội ngũ và tương tác với cộng đồng

Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coin68 không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.Source link

Comments (No)

Leave a Reply