Do Kwon một lần nữa thoát khỏi dẫn độ của Hoa Kỳ


Do Kwon, đồng sáng lập của Terra một lần nữa chiến thắng trước yêu cầu dẫn độ của 1 tòa án ở Montenegro, Hoa Kỳ.

Theo một tuyên bố chính thức , Tòa phúc thẩm Montenegro đã ra phán quyết vào ngày 5 tháng 3 về việc bãi bỏ quyết định của Tòa án cấp cao Podgorica về việc phê chuẩn dẫn độ Kwon sang Hoa Kỳ.

Theo tòa án, Tòa án tối cao ở Podgorica trước đó đã cho phép dẫn độ Kwon sang Mỹ nhằm mục đích truy tố hình sự đối với một số tội hình sự vào ngày 20/2.

Hội đồng Tòa phúc thẩm lập luận rằng lệnh trước đó của Tòa án tối cao ở Podgorica bị ảnh hưởng bởi “những vi phạm đáng kể các quy định tố tụng hình sự” của luật pháp địa phương.

Phán quyết mới nhất của Tòa phúc thẩm Montenegro đánh dấu một sự kiện khác trong lịch sử lâu dài của quá trình dẫn độ Kwon sau khi anh ta bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ Kwon trong thời gian ngắn, dẫn đến những tranh cãi lớn về việc liệu người sáng lập Terraform Labs có nên được đưa về quê hương hay không.

Đọc thêm: Cựu nhà phát triển Terra làm chứng chống lại Do Kwon tại tòa ánSource link

Comments (No)

Leave a Reply