Khi nào Bitcoin sẽ đạt đỉnh của đợt tăng giá này? Đây là ý kiến của nhà phân tích


Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital đã chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của Bitcoin, đồng tiền gần đây đã một lần nữa phá vỡ kỷ lục mức giá cao nhất mọi thời đại.

Theo Rekt Capital, Bitcoin có xu hướng đạt đến “Đỉnh thị trường tăng giá” trong khoảng từ 266 đến 315 ngày sau khi vượt qua Mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đó.

Xem xét việc Bitcoin đã phá vỡ mức ATH cũ vào hôm qua, đỉnh thị trường uptrend mùa này được dự đoán sẽ xảy ra từ cuối tháng 11 năm 2024 đến cuối tháng 1 năm 2025.

Nhưng chu kỳ này có thể không nhanh như người ta tưởng. Nhà phân tích chỉ ra rằng số ngày từ khi Bitcoin vượt qua mức ATH cũ đến khi đạt mức ATH của mùa uptrend mới đang kéo dài ra.

Vào năm 2013, Bitcoin đã tăng giá trong 268 ngày trước khi đạt đến đỉnh. Con số này tăng 14 ngày lên 280 ngày vào năm 2017.

Năm 2021 tăng 35 ngày so với năm 2017, đạt 315 ngày.

Vậy trong chu kỳ lần này thì sao?

Theo nhà phân tích, nếu chúng ta cộng thêm 14 đến 35 ngày vào thì tổng số ngày từ lúc phá ATH cũ (69K$) đến khi đạt ATH mới mùa này sẽ là 280 đến 350 ngày.

Điều này có thể đẩy Đỉnh thị trường tăng giá Bitcoin đến giữa tháng 12 năm 2024 hoặc giữa tháng 2 năm 2025.

Bitcoin đang tạo ra 1.500 triệu phú mỗi ngày

Source link

Comments (No)

Leave a Reply