Khối lượng giao dịch của Layer 2 Ethereum tăng vọt trong hai tháng đầu năm


Theo công ty phân tích tiền điện tử IntoTheBlock, các dự án layer 2 Ethereum ( ETH ) đang gia tăng.

IntoTheBlock lưu ý rằng Ethereum L2 đã chứng kiến ​​​​khối lượng giao dịch tăng 91% kể từ đầu năm 2024.

Công ty phân tích cũng lưu ý rằng cả ETH và Bitcoin đều tiếp tục tăng giá trên các sàn giao dịch tập trung.

Trong một phân tích mới, Lucas Outumuro, người đứng đầu nghiên cứu của IntoTheBlock, đã theo dõi dòng tiền ròng hàng tuần của hai tài sản tiền điện tử hàng đầu, đo lường mức độ của từng tài sản di chuyển vào và ra khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung bằng cách trừ đi số tiền rút khỏi tiền gửi của họ.

Outumuro lưu ý rằng dòng tiền ETH trị giá 906 triệu đô la đã rời khỏi các sàn giao dịch tập trung, tuần thứ 8 liên tiếp có dòng tiền chảy ra.

IntoTheBlock giải thích sự chuyển động của dòng tiền ròng từ các sàn giao dịch tiền điện tử là một dấu hiệu tiềm năng tăng giá đối với tài sản tiền điện tử.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng dòng tiền Bitcoin trị giá 797 triệu USD đã rời khỏi các sàn giao dịch tập trung trong tuần qua.

BTC đang giao dịch ở mức 62.703 USD tại thời điểm viết bài. ETH đang giao dịch ở mức $3,445,00 tại thời điểm viết bài. 

Bitcoin OG cho biết Layer-2 là chất xúc tác của chu kỳ tăng giá này

Source link

Comments (No)

Leave a Reply