MicroStrategy đang thực hiện nỗ lực gây quỹ thứ hai trong tháng này để mua thêm Bitcoin


MicroStrategy mua thêm 150 triệu USD Bitcoin

Công ty vừa hoàn thành đợt huy động 800 triệu đô la vào đầu tuần này, số tiền này được sử dụng để mua thêm 12.000 Bitcoin.

MicroStrategy và chủ tịch điều hành Michael Saylor không có dấu hiệu sẽ chậm lại hoạt động mua Bitcoin (BTC) của họ – đưa ra đề xuất mới trị giá 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi “để mua thêm Bitcoin”.

MicroStrategy đã công bố đợt gây quỹ mới nhất của mình vào ngày 13 tháng 3, một lần nữa sẽ diễn ra dưới hình thức cung cấp trái phiếu chuyển đổi cao cấp tư nhân. Một số trong đó cũng có thể được sử dụng cho mục đích chung của công ty.

MicroStrategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất, hiện đã thực hiện các đợt chào bán trị giá 1,3 tỷ USD trong hai tuần qua, bao gồm cả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 800 triệu USD hiện đã hoàn thành vào đầu tuần này.

Khoản tăng vốn đó ban đầu được công bố là đợt chào bán trị giá 600 triệu USD . Tuy nhiên, con số đó sau đó đã tăng lên 700 triệu USD cộng với tổng số tiền gốc là 100 triệu USD.

Số tiền thu được được sử dụng để mua thêm 12.000 BTC vào kho dự trữ Bitcoin của MicroStrategy.

Tổng số 205.000 BTC hiện tại của công ty có trị giá 15 tỷ USD.

MicroStrategy chỉ cần mua thêm 5.000 Bitcoin nữa là có thể nắm giữ ít nhất 1% nguồn cung của Bitcoin. Dựa trên giá hiện tại, 500 triệu USD có thể mua được 6.850 Bitcoin.

MicroStrategy mua thêm 12.000 Bitcoin

Source link

Comments (No)

Leave a Reply