Nhận xét của nhà phân tích nổi tiếng về giá Bitcoin, Solana và Cardano


Nhà phân tích tiền điện tử Ali Martinez đã đề cập đến các tài sản tiền điện tử phổ biến Bitcoin, Solana và Cardano trong tuyên bố gần đây của mình.

Nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu Ali Martinez đã chia sẻ quan điểm của mình về tình trạng hiện tại của Bitcoin, Solana và Cardano trong một tuyên bố gần đây.

Martinez lưu ý rằng Bitcoin đang củng cố trong phạm vi từ 51.000 USD đến 52.500 USD. Bất chấp giai đoạn đi ngang này, mức tích lũy của Bitcoin vẫn ở mức cao ấn tượng. Martinez cho biết: “Mức tích lũy Bitcoin không có dấu hiệu chậm lại”, lưu ý tâm lý nắm giữ mạnh mẽ của các nhà đầu tư.

Chuyển hướng sang Solana, Martinez chỉ ra rằng chỉ báo TD Sequential đưa ra tín hiệu tăng giá trên biểu đồ hàng ngày Solana. 

Theo nhà phân tích, điều này cho thấy xu hướng tăng tiềm năng của Solana có thể kéo dài từ một đến bốn nến ngày.

Mặt khác, Martinez nói rằng anh ấy thận trọng với Cardano. Theo nhà phân tích, chỉ báo TD Sequential đang hiển thị tín hiệu giảm giá trên biểu đồ 3 ngày của Cardano. 

Martinez nhấn mạnh tầm quan trọng của tín hiệu này, anh nói: “Điều quan trọng cần lưu ý là hai lần gần đây chỉ báo này đưa ra tín hiệu giảm giá, Cardano đã trải qua một đợt điều chỉnh giá”. 

Mức tích lũy bitcoin vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh giá đi ngang và sẽ giúp BTC đạt mức 150 nghìn USD

Source link

Comments (No)

Leave a Reply