Pyth Network triển khai giải pháp oracle trên layer-2 Blast


Pyth Price Feeds và Pyth Entropy hiện đã được triển khai trên Blast, layer-2 đầu tiên trên Ethereum cung cấp lợi suất ổn định cho hoạt động staking ETH và stablecoin.

Pyth Network triển khai giải pháp oracle trên layer-2 Blast

Giải pháp oracle của Pyth Network đã được triển khai trên Blast ngay khi layer-2 này ra mắt mainnet vào ngày 29/02/2024 (giờ Mỹ). Đây tiếp tục là lời khẳng định cho sự tận tâm của Pyth Network nhằm phát triển một giải pháp oracle hỗ trợ quá trình phát triển on-chain và xây dựng tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực DeFi.

Các nhà phát triển smart contract hiện đã có thể sử dụng hơn 400 đường cấp dữ liệu giá của các loại tài sản gồm crypto, hàng hóa, forex và kể cả quỹ ETF. Đường dẫn giá của Pyth hiện đang được tích hợp vào hàng chục dự án xây dựng trên Blast, bao gồm:

Sàn DEX/giao dịch phái sinh: DTX, 100x, Aark, Blast Futures, Bloom, Curvance, Easy X, HMX, Juice, SynFutures

Lending: FragmentFi, Laser, Orbit Protocol, Seisemic Finance

Prediction market: Deriblast

Gaming: YOLO Games

Stablecoin: Zest

DeFi: Pac Finance

Pyth Price Feeds sử dụng kiến trúc truy vấn dữ liệu đặc biệt, cho phép các smart contract gửi yêu cầu cập nhật data đến appchain Pythnet mỗi khi cần. Thiết kế ấy đảm bảo người dùng có khả năng truy cập ổn định đến dữ liệu giá với tốc độ và độ chuẩn xác cao.

Pyth Price Feeds còn có các khoảng tin cậy, được mô hình hóa thành khung biến động giá quanh giá trị thực tế. Khoảng tin cậy cung cấp thêm thông tin chuyên sâu mỗi khi thị trường biến động và giúp dự án đối phó với các tình huống bất ngờ.

Pyth Entropy là sản phẩm mới nhất của Pyth Network, theo đó sẽ tạo ra một giá trị ngẫu nhiên cho blockchain. Tính năng ngẫu nhiên này sản sinh ra kết quả không bị thao túng, phục vụ nhiều công dụng khác nhau trong DeFi, NFT, gaming, SocialFi,…

Về Pyth Network

Pyth Network là một dự án oracle đã thu hút hơn 50 đối tác lớn trên thế giới, cung cấp các nguồn dữ liệu giá trị, tích hợp nhiều protocol, AMM, Derivatives và hàng loạt các dApp khác với dữ liệu được cung cấp một cách đáng tin cậy với độ trễ dưới 1 giây.

Tìm hiểu thêm về dự án: Website | Twitter | Telegram | Discord

Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coin68 không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư. 

Source link

Comments (No)

Leave a Reply