Reddit thông báo rằng họ đã chuyển đổi số tiền thừa của mình thành Bitcoin và Ethereum


Bitcoin subreddit đạt 2 triệu lượt đăng ký sau sự kiện GameStop

Theo thông tin mới nhất, nền tảng truyền thông xã hội Reddit báo cáo rằng họ đã chuyển đổi số tiền dư thừa của mình thành Bitcoin và Ethereum và có kế hoạch tiếp tục điều này trong tương lai.

Reddit đã thêm tài sản Ethereum và MATIC làm hình thức thanh toán cho việc bán một số sản phẩm ảo.

“Chúng tôi đã đầu tư một phần dự trữ tiền mặt dư thừa của mình vào Bitcoin và Ether, đồng thời mua Ether và Matic như một hình thức thanh toán cho việc bán một số hàng hóa ảo mà chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện trong tương lai,” hồ sơ nộp lên SEC của Reddit nêu rõ.

Nền tảng truyền thông xã hội Reddit đã công khai thủ tục giấy tờ cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hoa Kỳ vào thứ Năm. 

Hồ sơ IPO diễn ra gần hai thập kỷ sau khi Reddit thành lập.

Reddit được định giá 10 tỷ USD trong vòng cấp vốn vào năm 2021 và vẫn chưa rõ công ty sẽ nhắm tới giá trị nào trong đợt bán cổ phần trong những tuần tới.

Quyết định phân bổ tiền vào Bitcoin phản ánh niềm tin của Reddit vào tiềm năng lâu dài của Bitcoin bất chấp sự biến động ngắn hạn của nó.

Đồng sáng lập Reddit: “Tôi mua 50000 ETH với giá chỉ 15000 USD”

Source link

Comments (No)

Leave a Reply