Starknet triển khai chương trình tài trợ 5 triệu USD cho các dự án


Quỹ Starknet đã công bố một chương trình tài trợ mới trị giá 5 triệu USDC để hỗ trợ các dự án mới trên mạng.

Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ ít nhất 200 đội có tiềm năng, với mỗi đội nhận được 25,000 USD, nhằm cung cấp một “cú hích cuối cùng” cho các dự án ở giai đoạn cuối khởi chạy trên Starknet.

Starknet là một giải pháp mở rộng quy mô Ethereum lớp 2 dựa trên công nghệ tổng hợp không có kiến thức.

Theo Diego Oliva, Giám đốc điều hành của Starknet Foundation, chương trình tài trợ trị giá 5 triệu USD được đưa ra nhằm giải quyết những thách thức chính của các nhà phát triển Starknet hiện tại.

Khoản tài trợ này nhắm tới các dự án liên quan đến Starknet đã phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) hoặc bằng chứng về khái niệm. Theo Oliva, mục tiêu chính là thúc đẩy nhiều đổi mới về blockchain hơn. Anh ấy nói thêm:

“Nói chung, chúng tôi muốn giảm bớt những rào cản và gánh nặng mà các nhóm trẻ gặp phải khi cân nhắc bắt đầu một dự án. Chúng tôi đang cố gắng dọn đường cho sự đổi mới.”Source link

Comments (No)

Leave a Reply