Sự kiện nào sẽ khiến Bitcoin và Ethereum tăng giá trong tháng 6?


Theo dữ liệu của Greeks.live, 18.000 quyền chọn Bitcoin và 260.000 quyền chọn Ethereum sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 6.

Dữ liệu Việc làm Phi Nông nghiệp của Hoa Kỳ đang được mọi người chú ý, BTC dự kiến ​​sẽ tăng nếu dữ liệu này tích cực.

Theo tin tức từ nền tảng dữ liệu quyền chọn tiền điện tử Greeks.live có trụ sở tại Singapore, quyền chọn 18.000 BTC và 260.000 ETH sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 6.

Theo đó, Put/Call Ratio của tùy chọn BTC là 0,67, điểm lỗ tối đa là 70.000 USD và giá trị danh nghĩa là 1,25 tỷ USD.

Nhìn vào Ethereum, các tùy chọn ETH có Put/Call Ratio là 0,64, điểm lỗ tối đa là 3.650 USD và giá trị danh nghĩa là 1 tỷ USD.

Greeks.live cho biết: “Tháng này, câu chuyện về Bitcoin sẽ liên quan chặt chẽ đến vĩ mô tin tức liên quan đến việc cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi Ethereum sẽ bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tin tức phê duyệt ETF”.

Theo Greeks.live, những sự kiện này có thể kích hoạt sự gia tăng của BTC và ETH.

Put/Call Ratio được tính bằng cách chia số quyền chọn bán cho số quyền chọn mua. Tỷ lệ dưới 1 có nghĩa là có nhiều lượt mua hơn số lượng bán, cho thấy xu hướng tăng.

Tỷ lệ trên 1 có nghĩa là có nhiều quyền chọn bán hơn quyền chọn mua, cho thấy xu hướng giảm giá. Tỷ lệ gần bằng 1 có nghĩa là thị trường cân bằng hoặc trung lập.

Đối với Bitcoin, tỷ lệ này là 0,67; đối với Ethereum, là 0,64. Theo đó, những tỷ lệ này cho thấy xu hướng tăng của BTC và ETH. Tuy nhiên, thời gian sẽ cho biết những mức giá này sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào.

Tại thời điểm này, đừng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên một dữ liệu hoặc báo cáo duy nhất.

Santiment nói về 3 altcoin này: “Cá voi đã bước vào, tăng giá có thể sắp đến!”

Source link

Comments (No)

Leave a Reply