Các công ty tiền điện tử đã huy động được 2,5 tỷ USD trong quý 1


Galaxy cho rằng mức tăng này là khiêm tốn do sự phục hồi của thị trường gần đây.

Vào ngày 3 tháng 5, Galaxy đã báo cáo một loạt dữ liệu đầu tư của VC, bao gồm gần 2,5 tỷ USD được đầu tư trong quý đầu tiên.

Các công ty tiền điện tử đã thu hút nguồn tài trợ cho 603 giao dịch trong giai đoạn này, thể hiện mức tăng trưởng 29% về giá trị đồng đô la và mức tăng trưởng 68% về số lượng giao dịch so với quý trước.

Galaxy mô tả mức tăng vốn đầu tư là “khiêm tốn” và liệt kê một số yếu tố có thể hạn chế đầu tư VC vào tiền điện tử.

Báo cáo nhận xét về giá tiền điện tử và sự phục hồi gần đây của chúng từ mức thấp năm 2023.

Galaxy lưu ý rằng mặc dù giá tiền điện tử cao hơn, các khoản đầu tư của VC vẫn “tụt hậu” so với các đợt tăng giá trước đây, trong đó số tiền đầu tư của VC có mối tương quan cao với giá tiền điện tử.

Galaxy cũng cho rằng Bitcoin ETF có thể gây áp lực lên các quỹ cũng như các công ty khởi nghiệp. Galaxy cho biết ETF có thể đóng vai trò như một giải pháp thay thế đáp ứng nhu cầu đầu tư đồng thời thừa nhận rằng hai lựa chọn này “không giống nhau”.

Trong khi Bitcoin cố gắng phục hồi, cá voi đã mua các altcoin này nhiều nhấtSource link

Comments (No)

Leave a Reply