Chủ tịch CFTC Behnam kêu gọi Quốc Hội phân loại crypto là hàng hóa


Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã đề cập đến Bitcoin trong tuyên bố của mình.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện, Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã lại kêu gọi Quốc hội thông qua luật nhằm giải quyết thẩm quyền của các cơ quan quản lý trong ngành tiền điện tử.

Behnam nhấn mạnh sự cần thiết phải “lấp đầy khoảng trống trong quy định về tiền điện tử”

Ông kêu gọi Quốc hội hành động, đặc biệt là đối với Bitcoin, thứ mà ông mô tả rõ ràng là một loại hàng hóa. Ông nhấn mạnh rằng BTC và Ethereum là hai trong số những token lớn nhất và chiếm khoảng 60 đến 70% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Sau phiên họp, Nghị sĩ John Duarte đã yêu cầu Behnam giải thích thêm tại sao Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác đủ điều kiện trở thành hàng hóa. 

Behnam nói: “Nếu nó không phải là chứng khoán thì nó là hàng hóa”, đồng thời cho biết thêm rằng phải thực hiện phân tích để xác định xem đó có phải là chứng khoán hay không.

Theo Behnam, nếu một tài sản được xác định không phải là chứng khoán thì nó sẽ trở thành hàng hóa.

Chủ tịch CFTC cho biết: “Tôi quan ngại về các quỹ ETF Bitcoin giao ngay”Source link

Comments (No)

Leave a Reply