Coin68 Exclusive: Ranier Gadduang (Head of Growth, Sui Foundation) – Xây dựng blockchain cho hàng tỷ người
Mặc dù là dự án còn khá non trẻ, Sui blockchain vẫn có được sự tăng trưởng ấn tượng, về cả tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) lẫn chất lượng dự án trong hệ. Source link

Comments (No)

Leave a Reply