Coinbase chuẩn bị phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi


Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có kế hoạch huy động 1 tỷ USD từ trái phiếu chuyển đổi cao cấp để huy động tiền mặt trả nợ và cho “các mục đích chung của công ty”.

Được biết, trái phiếu chuyển đổi cao cấp là một chứng khoán nợ sau này có thể được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu, như cổ phiếu – sẽ chỉ được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và phải được hoàn trả trước ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó.

Còn theo Google, trái phiếu này là một công cụ có giá trị cho các công ty đang tìm cách huy động vốn và Coinbase dường như đang chớp lấy cơ hội vay nợ trong khi các nhà đầu tư tin tưởng vào công ty, với giá cổ phiếu của nó ở mức cao nhất trong hơn hai năm.

 

Kế hoạch của Coinbase cung cấp 1 tỷ USD thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ thông qua hồ sơ 8-K. Nguồn: SEC
Kế hoạch của Coinbase cung cấp 1 tỷ USD thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ thông qua hồ sơ 8-K. Nguồn: SEC

Trái phiếu này có giá trị cao hơn cổ phiếu phổ thông vì người nắm giữ được ưu tiên nếu xảy ra phá sản hoặc thanh lý. Chúng sẽ tích lũy tiền lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Coinbase hoặc kết hợp cả hai.

Coinbase cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả khi đến hạn các trái phiếu chuyển đổi cao cấp còn tồn đọng của mình sẽ đáo hạn vào năm 2026, 2028 và 2031. Ba trái phiếu này có lãi suất tương ứng là 0,50%, 3,375% và 3,625%.

Đọc thêm: Grayscale, Coinbase ngồi lại bàn với SEC về ETH ETF spotSource link

Comments (No)

Leave a Reply