Cục Thuế Hàn Quốc thiết lập ‘Hệ thống quản lý tích hợp tài sản ảo’


Sở Thuế Quốc gia đã chọn một công ty tư vấn để xây dựng một ‘hệ thống quản lý tích hợp tài sản ảo’. Điều này giúp họ thu thập và quản lý thông tin về giao dịch tài sản ảo, như Bitcoin, mà mọi người phải báo cáo theo yêu cầu pháp luật. Việc này cho thấy sự nghiêm túc của chính phủ trong việc quản lý tài sản ảo.

Với giá Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mốc 69.000 USD vào tháng 11 năm 2021, thị trường tài sản ảo thu hút sự quan tâm lớn. Người ta đang chuyển từ việc xem xét tài sản ảo như một hiện tượng đến việc thực hiện thực tế tại các tổ chức.

Đầu tư vào tài sản ảo đang tăng nhanh sau khi Hoa Kỳ chấp thuận giao dịch ETF Bitcoin vào tháng 1 năm ngoái. Chính phủ đang tăng cường giám sát giao dịch tài sản ảo để đảm bảo tính hợp pháp và chống rửa tiền.

Hệ thống này nhằm mục đích phân tích và quản lý hiệu quả thông tin được thu thập theo quy định bắt buộc phải nộp chi tiết giao dịch tài sản ảo. Dựa trên kết quả tư vấn, yêu cầu đề xuất xây dựng hệ thống đã được đưa ra và hệ thống dự kiến ​​sẽ mở vào năm 2025 .

Dự án này đang được thúc đẩy trong bối cảnh cần có hệ thống ứng phó trong tình huống các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, tặng quà thừa kế bất thường và trốn thuế ở nước ngoài đang gia tăng do tính ẩn danh và phân cấp của tài sản ảo.

Đọc thêm: Hàn Quốc thông báo đã mở một cuộc điều tra về altcoin phổ biến nàySource link

Comments (No)

Leave a Reply