Cựu CEO BitMEX tiếp tục chi số tiền lớn để mua Altcoin này


Đồng sáng lập BitMEX: 'Giá Bitcoin sẽ không chạm đáy cho đến khi nó test lại 28.500 USD'

Cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes đã mua 1,55 triệu PENDLE trị giá 9,41 triệu USD ngày hôm nay.

Cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes vừa thực hiện một giao dịch mua altcoin mới.

Hayes đã thực hiện một giao dịch mua mới trị giá 9,4 triệu đô la cho loại altcoin mà anh ấy đã đầu tư trước đó.

Theo đó, Arthur Hayes đã mua 1,55 triệu PENDLE trị giá 9,41 triệu USD vào ngày hôm nay.

Hayes hiện nắm giữ 1,69 triệu PENDLE trị giá 10,26 triệu USD với mức giá trung bình là 2,24 USD.

“Arthur Hayes đã mua lại 1,55 triệu PENDLE (9,41 triệu USD) ngày hôm nay và hiện nắm giữ 1,69 triệu PENDLE (10,26 triệu USD) với giá mua trung bình là 2,24 USD.

Lợi nhuận chưa thực hiện của Hayes đối với PENDLE là 6,46 triệu USD.”

Hayes trước đây đã mua PENDLE với chi phí 500 nghìn đô la.

PENDLE tiếp tục giao dịch ở mức 5,96 USD tại thời điểm viết bài.

Đây là 4 memecoin không thể thiếu trong danh mục đầu tư của các tổ chức

Source link

Comments (No)

Leave a Reply