Đây là 23 altcoin có mức tăng vượt trội hơn BTC và ETH từ đầu năm 2024


Với sự gia tăng kể từ đầu năm 2024, 23 altcoin đã vượt qua Bitcoin và Ethereum về phần trăm tăng trưởng.

Wu Blockchain cho biết trong bài đăng của mình rằng một số altcoin trong 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị thị trường đã có phần trăm tăng trưởng vượt qua Bitcoin và Ethereum.

Theo dữ liệu, 23 altcoin đã vượt qua BTC và ETH với mức tăng kể từ đầu năm 2024.

WIF 2008,3%, PEPE 975%; FLOKI 770%; JASMY 558% đã vượt qua BTC với mức tăng 68%.

Sự kiện nào sẽ khiến Bitcoin và Ethereum tăng giá trong tháng 6?

Source link

Comments (No)

Leave a Reply