Điều này rất quan trọng


Optimism Chains chuẩn bị cho bản nâng cấp Ecotone vào ngày 14 tháng 3, bản cải tiến này sẽ tích hợp EIP-4844 để giao dịch rẻ hơn, nhanh hơn.

OP Labs đã tiết lộ một bản nâng cấp sắp diễn ra nhằm cách mạng hóa mạng Optimism (OP) có tên là “Ecotone”.

Nhóm đã thông báo về động thái này trong một bài đăng gần đây trên X, lưu ý rằng bản cập nhật này dự kiến ​​triển khai vào ngày 14 tháng 3, đang chờ phê duyệt của Cơ quan Optimism Governance.

Sự phát triển này sẽ là một cột mốc quan trọng đối với mạng OP khi Ecotone đưa ra những cải tiến lớn nhằm nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả của giải pháp layer 2.

Trọng tâm của việc nâng cấp Ecotone là sẽ tích hợp với Ethereum Improvement Proposal 4844. EIP-4844 này là một cải tiến giao thức đã được chờ đợi từ lâu, hay còn gọi là “proto-danksharding”, được thiết kế để sử dụng “blobs” cho cơ sở hạ tầng của Ethereum.

Bản nâng cấp có ý nghĩa then chốt trong việc cải tiến tính sẵn có của dữ liệu và giảm chi phí trong mạng. Về cơ bản, các “blobs” đại diện cho các lô dữ liệu lớn được xử lý hiệu quả hơn, do đó giảm bớt áp lực lên mạng chính Ethereum và giảm phí giao dịch.

Đối với các cấu hình nút hiện có, cần phải điều chỉnh, bao gồm cả việc thiết lập điểm cuối Beacon mới. Bước này rất quan trọng vì sau khi kích hoạt Ecotone, các giao dịch hàng loạt sẽ được truyền dưới dạng 4844 blods. Những blods này sẽ chỉ có thể được truy xuất từ ​​các nút Beacon.

Hơn nữa, bản nâng cấp này cung cấp đầy đủ các bước để xác minh cấu hình, đảm bảo người vận hành nút sẵn sàng cho việc nâng cấp.

Source link

Comments (No)

Leave a Reply