Grayscale xem xét về một vụ kiện pháp lý chống lại SEC


Grayscale đang nghĩ đến việc kiện SEC vì từ chối giao dịch quyền chọn trên Bitcoin Trust, điều này làm ảnh hưởng đến công ty quản lý tài sản tiền điện tử này.

Grayscale Investments, một công ty quản lý tài sản tiền điện tử nổi tiếng, đang dự tính khởi kiện SEC sau khi cơ quan này từ chối phê duyệt giao dịch quyền chọn cho Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Theo Nate Geraci, Chủ tịch của ETF Store, công ty đã liên hệ với SEC, thúc đẩy việc chấp nhận các lựa chọn cho Bitcoin Trust của mình, với lý do “sự phân biệt đối xử không công bằng” đối với các cổ đông của mình.

Grayscale đang nỗ lực đối xử công bằng, vận động hành lang để SEC phê duyệt giao dịch quyền chọn cho quỹ ETF bitcoin của mình, tương tự như các phê duyệt dành cho quỹ Bitcoin Future ETF.

Michael Sonnenshein, Giám đốc điều hành của Grayscale, đã tuyên bố trong thư rằng nếu không có giao dịch quyền chọn, các nhà đầu tư GBTC sẽ gặp bất lợi, làm giảm sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Sonnenshein đã công khai nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường quyền chọn đối với các quỹ Bitcoin Spot ETF, ông cũng đã so sánh sự nhanh chóng của quyền chọn đối với các quỹ Bitcoin Future ETF, không giống như quy trình chậm hơn đối với các quỹ Bitcoin Spot ETF do các rào cản pháp lý.

Sự khác biệt trong các quy định giữa hợp đồng tương lai và Bitcoin Spot ETF là một vấn đề lớn đối với Grayscale. Sonnenshein lập luận rằng các quyền chọn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nhà đầu tư, đồng thời ông cũng thúc giục chấm dứt việc bất bình đẳng về quy định của Grayscale.

Source link

Comments (No)

Leave a Reply