Hơn 23.000 gmail lừa đảo từ nguồn CoinGecko đã được gửi đi, anh em lưu ý!Dữ liệu bị xâm phạm bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, vị trí mở email của người dùng và các siêu dữ liệu khác như ngày đăng ký và gói đăng ký.

Tài khoản người dùng và mật khẩu CoinGecko vẫn được bảo mật và không bị xâm phạm.

Hơn 23.000 email lừa đảo đã được gửi cho đến nay

Theo CoinGecko, mặc dù tên miền email chính của họ không bị xâm phạm nhưng kẻ tấn công vẫn gửi được tổng cộng 23.723 email lừa đảo.

“Kẻ tấn công đã xuất 1.916.596 địa chỉ liên hệ từ tài khoản GetResponse của CoinGecko và gửi email lừa đảo đến 23.723 email từ tài khoản của khách hàng GetResponse khác (alj.associates).”Source link

Comments (No)

Leave a Reply