Layer-1 Berachain gọi vốn 69 triệu USD, định giá 1,5 tỷ USD


Berachain là layer-1 đang trong quá trình xây dựng với định hướng tập trung vào các ứng dụng DeFi.

Layer-1 Berachain gọi vốn 69 triệu USD, định giá 1,5 tỷ USD

Theo nguồn tin của Bloomberg, Berachain đã tổ chức thành công vòng gọi vốn trị giá 69 triệu USD, nâng định giá blockchain layer-1 lên con số 1,5 tỷ USD.

Vòng gọi vốn đã có sự tham gia của các quỹ đầu tư Brevan Howard Digital và Framework Ventures.

Berachain cho biết định hướng là tập trung xây dựng một nền tảng để phục vụ nhu cầu phát triển những giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) trong tương lai, tương thích sẵn với Ethereum Virtual Machine (EVM). Layer-1 này được phát triển trên nền tảng Cosmos, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Liquidity nhằm trung hòa giữa động lực staking và cung cấp thanh khoản trên mạng lưới.

Berachain có 3 token, gồm BERA (token trả phí), BGT (token thưởng staking và quản trị) và HONEY (stablecoin). Sau khi cung cấp thanh khoản cho các dự án trên Berachain, người dùng sẽ nhận tại BGT, một token không thể giao dịch. Người dùng sau đó có thể đốt BGT để nhận BERA, hoặc ủy quyền BGT cho validator của mạng lưới để nhận HONEY.

Berachain vào tháng 01/2024 đã triển khai testnet Artio, mở cửa đế cộng đồng tự do trải nghiệm sau khi hoàn thành vòng testnet kín cho các dự án DeFi trước đó 1 tháng.

Đây là lần thứ hai Berachain gọi vốn “khủng” khi vào tháng 04/2023, layer-1 này đã huy động được 42 triệu USD với định giá 420 triệu USD – đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục cho một dự án có xuất phát điểm là một nền tảng NFT.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!

Source link

Comments (No)

Leave a Reply