Paxos ra mắt stablecoin có lãi USDL


Hợp đồng thông minh Ethereum sẽ sử dụng cơ chế rebasing để tự động phân phối lợi nhuận trên USDL dựa trên điều kiện thị trường, với lợi suất dự kiến lên tới khoảng 5%. Paxos International xác nhận rằng USDL là loại tiền ổn định được quản lý và chịu lãi đầu tiên.

Tóm lại, người nắm giữ stablecoin cũng có thể kiếm lợi nhuận thông qua việc đặt cọc, đặt cọc lại và canh tác năng suất.

Nguồn: Paxos
Nguồn: Paxos

USDL sẽ không được cung cấp cho cư dân Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngoài ADGM, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Canada, Hồng Kông, Nhật Bản hoặc Singapore. Paxos International giải thích:

“Các tài sản kỹ thuật số được đề cập ở đây chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi và không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ, ngoại trừ trường hợp miễn trừ đăng ký hiện hành.”Source link

Comments (No)

Leave a Reply