Thượng viện bang Arizona xem xét bổ sung Bitcoin ETF vào danh mục đầu tư hưu trí


Thượng viện bang Arizona xem xét bổ sung Bitcoin ETF vào danh mục đầu tư hưu trí

Thượng viện bang Arizona hiện đang xem xét bổ sung các quỹ ETF Bitcoin giao ngay như một lựa chọn trong danh mục đầu tư hưu trí, theo hồ sơ của dự luật mới. Đề xuất này nhằm mục đích khuyến khích Hệ thống Hưu trí Bang Arizona (ASRS) và Hệ thống Hưu trí Nhân viên An toàn Công cộng (PSPRS) sớm xem xét bổ sung tùy chọn vào các loại danh mục đầu tư này.

Dự luật được đề xuất đã được Thượng viện thông qua trong lần đọc thứ ba với tỷ lệ bỏ phiếu 16-13. Bây giờ, Hạ viện sẽ xem xét dự luật lần thứ hai. Đề xuất mới nhất giải thích sự phát triển của Bitcoin ETF như một tài sản mới.

Ngoài ra, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chúng trong tương lai như một tài sản tiềm năng cho người về hưu. ASRS và PSRPS sẽ đa dạng hóa hơn nữa các dịch vụ danh mục đầu tư của họ bằng cách thêm Bitcoin ETF vào menu của họ. Hơn nữa, như sự bùng nổ gần đây của Bitcoin cho thấy, ETF có thể là một lĩnh vực tăng trưởng đầy hứa hẹn cho các hệ thống khám phá trong danh mục đầu tư hưu trí ở Arizona.

Các bước để cung cấp Bitcoin ETF trong danh mục đầu tư hưu trí ở Arizona

Để bắt đầu cung cấp ETF Bitcoin giao ngay sau bất kỳ sự chấp thuận nào, ASRS và PSRPS sẽ cần phải bắt đầu tư vấn với các công ty được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt để cung cấp Bitcoin ETF. Chúng bao gồm Grayscale, BlackRock và Fidelity, cùng với các nhà quản lý tài sản khác.

Hơn nữa, các hệ thống sẽ cần gửi báo cáo toàn diện về tính khả thi, rủi ro và lợi ích tiềm năng của việc chuyển một phần quỹ hệ thống hưu trí của tiểu bang vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay này. Báo cáo sẽ bao gồm các lựa chọn và đề xuất để đầu tư an toàn vào loại tài sản này. Sau đó, nó sẽ được đệ trình lên các quan chức tiểu bang ít nhất ba tháng trước khi bắt đầu Kỳ họp thứ 57 của Cơ quan lập pháp, Phiên họp thường kỳ đầu tiên.

Hiện chưa rõ Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật lần này như thế nào. Tuy nhiên, họ sẽ cần xem xét sự tăng trưởng và thành công của BTC ETF trong năm nay.

Xem thêm: Bitcoin đạt mức ATH khiến thợ mỏ bán tháo số lượng lớn đã khai thác trong năm 2010Source link

Comments (No)

Leave a Reply