TVL DeFi đạt 192 tỷ USD lần đầu tiên sau 15 tháng


Mặc dù tổng giá trị bị khóa (TVL) trong lĩnh vực DeFi tăng mạnh, số lượng người dùng hàng ngày (UAW) đã giảm, cho thấy sự thu hẹp của cơ sở người dùng. DappRadar cho biết UAW giảm 21% xuống còn 1,75 triệu trong tháng, tương đương với mức giảm 17% của tất cả các ứng dụng Web3. 1 phần của sự tăng TVL có thể do suy đoán ngắn hạn về việc thành lập quỹ giao dịch trao đổi Ethereum.

Trong khi đó, DefiLlama ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các sàn giao dịch phi tập trung tăng từ 1,7 tỷ USD lên 5,1 tỷ USD từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho các nhà cung cấp thanh khoản và người cho vay trong DeFi.

Khối lượng sàn giao dịch phi tập trung từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024. Nguồn: DeFi Llama
Khối lượng sàn giao dịch phi tập trung từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024. Nguồn: DeFi Llama

Báo cáo khẳng định rằng trong khi lĩnh vực DeFi ghi nhận sự sụt giảm của số lượng người dùng hàng ngày (UAW), các lĩnh vực khác của thị trường Web3 vẫn thu hút được sự quan tâm của người dùng. Lĩnh vực trò chơi có hơn 3 triệu người dùng hoạt động, tăng 7,5% so với tháng trước. Số lượng người dùng thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã tăng 11%, đạt 1,52 triệu UAW, và ứng dụng truyền thông xã hội Web3 đạt 1,92 triệu UAW, tăng 29%.

Tổng số UAW của Web3 hiện đạt 10,4 triệu, so với 7 triệu vào quý 1 năm 2024 và 4,3 triệu vào năm 2023. Mặc dù có sự tăng trưởng đều đặn, nhưng một số chuyên gia lưu ý rằng việc hội nhập vẫn đang gặp khó khăn và điều này có thể hạn chế sự tăng trưởng của ngành trong tương lai nếu không được khắc phục.

Đọc thêm: Base tiếp tục đạt mốc 4 tỷ TVL, vượt xa Optimism và BlastSource link

Comments (No)

Leave a Reply