TVL EigenLayer đạt mức 10 tỷ USD


Tổng giá trị tài sản gửi vào EigenLayer đã tăng khoảng 10 lần từ 1,1 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại, đạt 10 tỷ USD vào thời điểm viết bài—khoảng 2,93 triệu Ethereum.

EigenLayer cung cấp một giao thức để người dùng gửi và “đặt cọc lại” Ethereum từ nhiều token đặt cọc thanh khoản khác nhau, nhằm mục đích phân bổ số tiền đó để bảo mật mạng của bên thứ ba.

Một phần lý do cho sự gia tăng này là do việc gửi ETH liên tục vào Eigen (chủ yếu thông qua các giao thức đặt lại chất lỏng) cùng với sự tăng giá của token này. Giai đoạn 1 của giao thức ra mắt trên mạng chính Ethereum vào tháng 6 năm 2023. Trong vòng 8 tháng tiếp theo, TVL của giao thức đã tăng lên hơn 6 tỷ USD vào tháng 2.

Hiện tại, chỉ có tính năng khôi phục gốc bằng EigenPod mới được mở.Source link

Comments (No)

Leave a Reply