Coinbase đảm bảo giấy phép đại lý bị hạn chế ở Canada


Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đạt được giấy phép đại lý bị hạn chế ở Canada, mở rộng hoạt động toàn cầu trong bối cảnh các quy định ở quê nhà bị đàn áp. Coinbase đã nhận được giấy phép mới ở Ontario, Canada, từ Cơ quan quản lý chứng khoán Canada (CSA), công bố chính thức vào ngày 3 tháng 4.

Đây là bước quan trọng xác nhận Coinbase là một công ty tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại Canada. Theo dữ liệu đăng ký quốc gia của CSA, có hai thực thể liên quan đến Coinbase đã đăng ký tại Canada, bao gồm Coinbase Incorporated (đại lý bị hạn chế) và Coinbase Canada (đại lý quốc tế).

Dữ liệu đăng ký quốc gia của Coinbase Canada và Coinbase Inc. Nguồn: CSA
Dữ liệu đăng ký quốc gia của Coinbase Canada và Coinbase Inc. Nguồn: CSA

Theo Cơ quan quản lý chứng khoán Canada (CSA), đăng ký đại lý bị hạn chế là một loại đăng ký giao dịch đặc biệt được sử dụng cho các công ty không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ danh mục nào khác và được thiết lập với các yêu cầu riêng cho các công ty có trạng thái này.

Các nhà kinh doanh quốc tế không được phép giao dịch với khách hàng Canada về chứng khoán vốn hoặc chứng khoán nợ của các tổ chức phát hành Canada ngoài các tổ chức phát hành của chính phủ.

Giấy phép mới của Coinbase tại Canada không phải là động thái lớn đầu tiên của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia này. Coinbase đã ra mắt tại Canada vào tháng 8 năm 2023 và sau đó mở rộng dịch vụ của mình tới người Canada thông qua quan hệ đối tác với công ty dịch vụ tài chính địa phương Peoples Trust Company.

Đọc thêm: Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2,1 tỷ đô la Bitcoin bị tịch thu sang CoinbaseSource link

Comments (No)

Leave a Reply