Giá có thể biến động như thế nào trong giai đoạn tới? Nhà phân tích đưa ra ý kiến


Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Dylan LeClair đã nói về tương lai của giá Bitcoin trong tuyên bố của mình.

Dylan LeClair, nhà phân tích cấp cao tại quỹ tài sản kỹ thuật số UTXO Management, gần đây đã chia sẻ quan điểm của mình về hướng đi tiềm năng của Bitcoin (BTC). Theo LeClair, nếu Bitcoin quay trở lại mức giá 70.000 – 75.000 USD, nó có thể gây áp lực đáng kể lên các vị thế bán.

Phân tích của LeClair dựa trên vốn hóa thị trường thực tế của Bitcoin. Ông lưu ý rằng tỷ lệ tích cực cao trong số liệu này cho thấy dòng vốn đổ vào đáng kể để bù đắp cho việc chốt lời của nhóm nhà đầu tư dài hạn hiện tại.

Ông nói rằng mô hình này đã được lặp lại trong mỗi chu kỳ tăng giá và bây giờ nó lại xảy ra một lần nữa.

LeClair cũng thảo luận về Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực tế Z-Score (MVRV Z-score), hiện là 2,68, cho thấy rằng chúng ta đang ở gần giữa chu kỳ tăng giá.

LeClair tin rằng điểm MVRV Z dưới 3, kết hợp với mức tăng trưởng vốn hóa thị trường thực tế hiện tại, cho thấy rằng chúng ta đang ở giữa một thị trường tăng giá mạnh mẽ và bền vững.

Chuyển sự chú ý của mình sang thị trường phái sinh, LeClair lưu ý rằng chúng ta đang thấy lãi suất mở hợp đồng tương lai duy trì thấp nhất đối với BTC trong vài tháng, với tỷ lệ tài trợ giảm đáng kể khi Bitcoin đi ngang củng cố dưới mức cao trước đó là 69.000 USD. 

Theo nhà phân tích, khi Bitcoin đi ngang, số lượng thanh lý short ngày càng tăng xảy ra trong khoảng từ 70.000 đến 75.000 USD. Mặc dù có một lượng lớn các vị thế mua có thể được thanh lý ở mức khoảng 50.000 USD, nhưng LeClair cho rằng khó có thể gặp lại mức đó.

Nhà phân tích cho biết Altcoin này dự kiến ​​sẽ tăng gấp nhiều lần trong vài tuần tớiSource link

Comments (No)

Leave a Reply