Tổng vốn hóa thị trường của Stablecoin tăng lên 138 tỷ USD vào năm 2024


Stablecoin sắp được chấp nhận ở New York

Báo cáo Stablecoin & CBDC của CCData nhằm mục đích làm sáng tỏ các xu hướng chính trong lĩnh vực này. 

Đầu tuần này, CCData đã phát hành ấn bản tháng 2 năm 2024 của báo cáo nghiên cứu “Stablecoin & CBDC”.

Báo cáo tháng 2 của CCData ghi nhận tổng vốn hóa thị trường của stablecoin tăng 1,95%, đạt 138 tỷ USD

Số liệu này đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp, đạt mức vốn hóa thị trường cuối tháng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022.

Bất chấp sự tăng trưởng này, tỷ lệ thống trị vốn hóa thị trường của stablecoin đã giảm xuống 7,09%, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021.

Một sự kiện quan trọng được báo cáo là việc mất peg của stablecoin Magic Internet Money (MIM), đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,86 USD dẫn đến khoản lỗ gần 6,50 triệu USD.

Bất chấp sự cố này, vốn hóa thị trường của MIM vẫn ổn định ở mức khoảng 60,2 triệu USD, stablecoin này đang trải qua bản nâng cấp v3 và mở rộng tích hợp với các chuỗi mới như Blast và Berachain.

Sau khi quỹ ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt, khối lượng giao dịch của các cặp FDUSD trên các sàn giao dịch tập trung đã tăng đáng kể 51,1% lên 122 tỷ USD, đưa nó trở thành cặp giao dịch phổ biến thứ hai sau USDT.

Cặp BTC-FDUSD trên Binance nổi lên là cặp được giao dịch nhiều nhất, với khối lượng hàng tháng là 80,8 tỷ USDĐồng thời, vốn hóa thị trường của FDUSD tăng 12,5% lên 2,44 tỷ USD, thiết lập mức cao mới mọi thời đại.

Nguồn cung stablecoin tăng lên cho thấy dòng vốn đổ vào thị trường crypto

Source link

Comments (No)

Leave a Reply