Grayscale, Coinbase ngồi lại bàn với SEC về ETH ETF spot


Grayscale và Coinbase gần đây đã gặp gỡ các quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thảo luận về việc thay đổi quy tắc cho việc ra mắt các quỹ giao dịch trao đổi ETH (ETF) spot.

Grayscale đang tìm cách chuyển đổi Ethereum Trust – công cụ theo dõi giá thị trường của ETH — thành một ETF, tương tự như việc chuyển đổi Bitcoin Trust thành ETF vào tháng 1. Cuộc họp, được tổ chức vào ngày 6 tháng 3, diễn ra sau khi kết thúc giai đoạn bình luận cho đề xuất và giải quyết những lo ngại về khả năng thao túng thị trường nếu quỹ được phê duyệt. 

Theo bài thuyết trình được SEC chia sẻ, Coinbase lập luận rằng lý do tương tự dẫn đến việc phê duyệt Bitcoin ETF nên được áp dụng cho Ether vì token này có “cơ chế hạn chế đáng kể tính nhạy cảm của ETH đối với gian lận và thao túng”.

 

Coinbase cũng nhấn mạnh mối tương quan giữa hợp đồng tương lai Ether và thị trường giao ngay, tương tự như thị trường Bitcoin, Nate Geraci của ETF Store trên X lưu ý. “Thêm vào đó, SEC đã phê duyệt các ETF Future Ethereum được giao dịch trên CME và tôi không chắc lý do nào để từ chối của các ETF Ethereum spot ngay sẽ là như vậy.”

Sự khác biệt chính giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai là tài sản trên thị trường giao ngay được giao dịch ngay lập tức, trong khi đó, trên thị trường tương lai, hợp đồng được thực hiện để mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai với một mức giá cụ thể.

Đọc thêm: Grayscale thông báo thành lập một quỹ mới để mua 9 altcoin nàySource link

Comments (No)

Leave a Reply