Omni Network ký thỏa thuận trị giá 600 triệu USD với Ether.Fi


Theo đó, Ommi Network đã được thỏa thuận trị giá 600 triệu USD với giao thức Ether.Fi để tăng cường bảo mật cho dự án.

Theo bài đăng ngày 4 tháng 3 của Omni Network, 600 triệu USD sẽ giúp bảo mật cả mạng thử nghiệm Omni và mạng chính:

“Omni tự hào công bố cam kết 600 triệu đô la ETH được đặt cược từ @ether_fi để bảo mật Mạng Omni. Thỏa thuận đầu tiên này giúp chúng tôi dẫn đầu trong hệ sinh thái đặt lại đang phát triển.”

Về Ommi Network

Omni Network là 1 blockchain có khả năng tương tác Layer-1, kết nối an toàn các bản cuộn Ethereum thông qua việc đặt lại, nhằm mục đích mang lại độ trễ thấp hơn và cải thiện sự phân mảnh của hệ sinh thái.

Số ETH trị giá 600 triệu USD chiếm gần 33% tổng giá trị bị khóa (TVL) của Ether.Fi là 1,88 tỷ USD. Theo dữ liệu của DefiLlama, Ether.Fi hiện là giao thức đặt lại thanh khoản lớn nhất thế giới, sau khi TVL của nó tăng hơn 163% trong tháng qua.

10 giao thức phục hồi chất lỏng hàng đầu của TVL. Nguồn: DefiLlama
10 giao thức phục hồi chất lỏng hàng đầu của TVL. Nguồn: DefiLlama

Đọc thêm: TVL EigenLayer đạt mức 10 tỷ USD

Source link

Comments (No)

Leave a Reply