Altcoin phổ biến của Trung Quốc đã giới thiệu Stablecoin mới


Mạng Conflux đã giới thiệu AxHKD được hỗ trợ bằng đô la Hồng Kông.

Theo Decrypt, Conflux Network, được gọi là MATIC của Trung Quốc, đã giới thiệu Stablecoin AxHKD được hỗ trợ bằng đô la Hồng Kông.

Conflux Network, blockchain công khai được quản lý duy nhất ở Trung Quốc, đã công bố vai trò then chốt của mình trong việc hỗ trợ thử nghiệm beta cho stablecoin AxHKD được hỗ trợ bằng Đô la Hồng Kông (HKD).

Được tạo bởi công ty fintech AnchorX, stablecoin sẽ được ra mắt đầu tiên trên mạng Conflux, tiếp theo là mạng Ethereum (ETH).

Tuyên bố cho biết AxHKD sẽ được chốt ở tỷ lệ 1:1 với HKD, được hỗ trợ bởi dự trữ tài sản lưu động chất lượng cao.

Giám đốc tuân thủ của AnchorX, Byron Wong, đã nói như sau về stablecoin AxHKD:

“Hồng Kông đã thực hiện một trong những cách tiếp cận chủ động nhất đối với quy định về stablecoin trên toàn cầu.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng AxHKD tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn stablecoin được khuyến nghị.

Nhà tạo lập thị trường DWF Labs công bố ra mắt nút PoS trên mạng Altcoin này

Source link

Comments (No)

Leave a Reply