Binance mở rộng chương trình mời VIP


Theo đó, Binance đã đã công bố triển khai một sáng kiến ​​mới cho phép người dùng mới sử dụng tổng khối lượng tài sản truyền thống hoặc tiền điện tử của họ từ các địa điểm giao dịch bên ngoài để đủ điều kiện tham gia Chương trình mời VIP.

Cụ thể, trong ngày 28/2/2024, sàn giao dịch đã tiết lộ chương trình VIP mở rộng của mình, gọi đây là chương trình “đầu tiên thuộc loại này” được cung cấp bởi một sàn giao dịch tiền điện tử lớn phục vụ cho các nhà giao dịch tài sản truyền thống có khối lượng lớn.

Ưu đãi này cho phép người dùng nền tảng mới tham gia với tổng khối lượng giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai trong 30 ngày bằng tiền điện tử hoặc tài sản truyền thống tương đương với yêu cầu về khối lượng giao dịch đã có trong Chương trình VIP của Binance.

Theo tuyên bố, những người dùng này sẽ được “nâng cấp ngay lập tức” lên một cấp VIP cao hơn trên sàn giao dịch trong hai tháng.

Đây là một trong nhiều sáng kiến ​​của Binance nhằm tiếp cận một nhóm nhà giao dịch thích hợp để thu hút cơ sở người dùng rộng hơn. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã hoàn tất thỏa thuận ngân hàng ba bên, cho phép các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ tài sản thế chấp giao dịch của họ bằng tiền pháp định với đối tác ngân hàng bên thứ ba. 

Kể từ giữa năm 2022, Binance đã vận hành một chi nhánh tổ chức dành cho người dùng, chẳng hạn như nhà quản lý tài sản, nhà môi giới, quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình, nhà cung cấp thanh khoản và các công ty giao dịch độc quyền.

Đọc thêm: Binance công bố đầu tư vào dự án dựa trên EthereumSource link

Comments (No)

Leave a Reply