Đài Loan sẽ ban hành luật tiền kỹ thuật số mới vào tháng 9/2024Huang Tien-mu, Chủ tịch FSC, đã thông báo rằng dự thảo luật sắp tới nhằm tạo ra các quy định hiệu quả hơn cho thị trường tài sản kỹ thuật số và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư. Ông cũng cảnh báo về rủi ro gian lận trong tiền kỹ thuật số và cam kết áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người cố gắng lừa đảo nhà đầu tư.

Bài phát biểu của Huang nhấn mạnh mối liên kết giữa tài sản kỹ thuật số và hệ thống tài chính truyền thống, và ủy ban sẽ phát triển luật để bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính khỏi rủi ro của tài sản kỹ thuật số.

Các nhà lập pháp Đài Loan đã giới thiệu Dự luật quản lý tài sản ảo trước quốc hội đơn viện vào ngày 25 tháng 10. Dự luật này nhằm mục đích cung cấp “sự bảo vệ tốt hơn” cho khách hàng và “giám sát đúng cách” ngành.Source link

Comments (No)

Leave a Reply