FTX, Alameda đạt được thỏa thuận 874 triệu USD với BlockFiTheo hồ sơ tòa án ngày 6 tháng 3, BlockFi và FTX đã đạt được thỏa thuận “về nguyên tắc” để giải quyết tranh chấp của họ. FTX đồng ý trả cho BlockFi tổng cộng 874,5 triệu đô la và từ bỏ các yêu cầu chống lại BlockFi. Thỏa thuận này cần được Thẩm phán Phá sản Hoa Kỳ John Dorsey tại Delaware chấp thuận.

Khoản tiền này bao gồm bồi thường cho giá trị tài sản của khách hàng BlockFi và các khoản vay mà Alameda Research nhận được từ BlockFi. Một phần của tổng số tiền được xem như “yêu cầu bảo đảm”, ưu tiên thanh toán cho BlockFi sau khi FTX thoát khỏi tình trạng phá sản, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào khả năng trả nợ trước cho các bên liên quan.Source link

Comments (No)

Leave a Reply