MicroStrategy thông báo phát hành trái phiếu trị giá 500 triệu USD để mua thêm Bitcoin


MicroStrategy phát hành 500 triệu USD trái phiếu cao cấp để mua thêm Bitcoin, thể hiện sự mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử.

MicroStrategy, do Michael Saylor đứng đầu, một lần nữa tăng cược vào lĩnh vực tiền điện tử với mục tiêu thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư của mình.

Trong một thông báo gần đây, công ty đã tiết lộ kế hoạch phát hành 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi. Đáng chú ý, MicroStrategy cho biết họ có ý định sử dụng số tiền thu được để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích kinh doanh khác.

Đây không phải là lần đầu tiên MicroStrategy thực hiện kế hoạch như này nhằm tiếp tục tăng lượng nắm giữ Bitcoin của mình.

MicroStrategy sẽ mua thêm Bitcoin với đợt bán trái phiếu trị giá 500 triệu USD

MicroStrategy được biết đến là công ty có chiến lược tích lũy Bitcoin mạnh mẽ, đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 500 triệu USD. Theo thông báo, những trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2032.

Thông báo lưu ý rằng lãi suất của các trái phiếu này sẽ được trả nửa năm một lần, với đợt đáo hạn đầu tiên vào tháng 12 năm 2024 và sẽ tiếp tục vào tháng 6 năm 2032. Đáng chú ý, MicroStrategy có thể mua lại một phần của số trái phiếu trên, miễn là tổng số tiền gốc vẫn còn tồn đọng ít nhất 75 triệu USD kể từ tháng 6 năm 2029.

Cuối cùng, công ty cho biết việc chuyển đổi bị hạn chế cho đến tháng 12 năm 2031, chỉ có thể chuyển đổi tự do ngay trước ngày đáo hạn.

FED đã đưa ra quyết định về lãi suất – Đây là phản ứng của Bitcoin

Source link

Comments (No)

Leave a Reply