Mt.Gox thông báo sẽ bắt đầu hoàn trả BTC và Bitcoin Cash


Người uỷ thác của Mt.Gox đã tuyên bố kế hoạch hoàn trả số lượng BTC và Bitcoin Cash sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay.

Theo thông tin mới nhất, sàn giao dịch Mt. Gox tuyên bố lên kế hoạch hoàn trả số lượng Bitcoin và Bitcoin Cash đã bị đánh cắp cho nạn nhân, việc hoàn trả này sẽ bẳ đầu vào tháng 7 năm nay.

Người uỷ thác của Mt.Gox đã đưa ra tuyên bố chính thức như sau:

Thông báo về việc bắt đầu hoàn trả Bitcoin và Bitcoin Cash:

Hội đồng Ủy thác đang chuẩn bị thực hiện các khoản hoàn trả bằng Bitcoin và Bitcoin Cash trong phạm vi Kế hoạch Phục hồi.

Hiện tại, khi các khâu chuẩn bị này đã hoàn tất, Hội đồng Ủy thác sẽ bắt đầu tiến hành hoàn trả bằng Bitcoin và Bitcoin Cash trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nơi đã hoàn tất việc trao đổi và phê duyệt các thông tin cần thiết để thực hiện các khoản hoàn trả.

Các khoản hoàn trả sẽ được thực hiện từ đầu tháng 7 năm 2024.

Trước đó, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 1 năm 2014, sàn giao dịch Nhật Bản Mt.Gox đã gặp sự cố khi hơn 880.000 BTC trên sàn này đã bị đánh mất hoặc đánh cắp theo nhiều cách khác nhau.

Vào thời điểm đó, số lượng Bitcoin bị đánh cắp này có thể huỷ hoại thị trường Bitcoin còn đang non trẻ khi nó mới được 5 tuổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vượt qua được và phát triển mạnh mẽ đến ngày nay.

Vào thời điểm hiện tại, với số lượng Bitcoin như trên đã có giá trị đáng kinh ngạc gần mức  55 tỷ USD tại thời điểm hiện tại khi BTC đang giao dịch ở mức khoảng 62.454 USD. 

CEO Binance lên tiếng về sự cố bảo mật của sàn giao dịch BTCTurk

Source link

Comments (No)

Leave a Reply