Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề cập đến một altcoin mới, giá đã tăng vọt!


Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề cập đến một altcoin mới trong một bài đăng trên Warpcast vào ngày 8 tháng 3.

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, đã đề cập đến một altcoin mới trong một bài đăng mà anh ấy thực hiện trên Warpcast vào ngày 8 tháng 3.

Buterin đã chia sẻ suy nghĩ của mình về các dự án DePIN và thảo luận về những dự án nào trong danh mục DePIN có nhiều khả năng thành công nhất.

Lấy Storj và các sáng kiến ​​tương tự làm ví dụ về các dự án thuộc danh mục DePIN, Buterin nhấn mạnh rằng những dự án này đã tồn tại hơn một thập kỷ mà không có tiến triển đáng kể.

Buterin nhấn mạnh bất chấp cách tiếp cận sáng tạo trong việc lưu trữ dữ liệu, Storj vẫn chưa tìm được sự áp dụng rộng rãi.

Cuối cùng, Buterin hỏi liệu có lý do nào khiến những dự án này có thể thành công vào thời điểm hiện tại hay không.

Sau bài đăng này của người sáng lập ETH, giá STORJ bắt đầu tăng.

Vitalik Buterin nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong phát triển Ethereum

Source link

Comments (No)

Leave a Reply