Optimism chào bán 19,5 triệu token OP trị giá 89 triệu USD


Optimism Foundation – tổ chức đứng sau dự án Layer-2 Optimism trên Ethereum cho biết đang chào bán riêng tư khoảng 19,5 triệu token quản trị – trị giá hơn 89 triệu USD theo giá hiện tại.

Được biết, vẫn chưa có bất kì thông tin nào liên quan đến việc chào bán cũng như danh tính người mua. Theo một thông báo chính thức, các token sẽ bị khóa trong thời gian hai năm , nhưng người mua vẫn có thể ủy quyền các token cho các bên thứ ba không liên kết để bỏ phiếu quản trị. Thông báo được đăng trên diễn đàn quản trị của Optimism cho biết: “Optimism đã tham gia vào đợt bán token riêng với khoảng 19,5 triệu token OP”.

Dự án tuyên bố “các mã thông báo đến từ phần chưa được phân bổ của kho lưu trữ mã thông báo OP và là một phần trong ngân sách hoạt động ban đầu của Tổ chức là 30% nguồn cung cấp mã thông báo OP ban đầu”.

Optimism cũng thông báo rằng một số giao dịch liên quan đến việc bán riêng tư sẽ diễn ra trong những ngày tới. 

Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này tiết lộ việc bán token riêng tư. Nó đã bán được 116 triệu token OP vào tháng 9 năm 2023, trị giá hơn 160 triệu USD vào thời điểm đó.

Đọc thêm: Optimism Chains chuẩn bị cho việc nâng cấp EIP 4844, điều này rất quan trọngSource link

Comments (No)

Leave a Reply