Shared Sequencer có vai trò gì?Trong bối cảnh nâng cấp Dencun đang đến gần, khi mà sự chú ý đang dần được đổ dồn về các Layer-2, thì đây lại là thời điểm phù hợp để chúng ta chậm lại, nhìn sâu hơn về những hạn chế vẫn còn tồn đọng của các hệ sinh thái này. 

Với DeFi Discussion tuần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu về một trong những hạn chế đó, và để xem Shared Sequencer sẽ đóng vai trò gì trong quá trình bổ khuyết cho mảnh ghép vẫn còn đang được để trống của các Layer-2 anh em nhé! Source link

Comments (No)

Leave a Reply