UniSat khởi xướng các đề xuất chức năng tự khai thác và đốt tiền


Trong 1 bài viết kỷ niệm BRC-20, UniSat đã có một bài viết cụ thể về những cập nhật mới nhất và định hướng tương lai.

Cụ thể đối với BRC-20, UniSat đã đề xuất các chức năng tự khai thác và đốt tiền, đặt nền tảng kỹ thuật cho việc phát hành stablecoin trên giao thức BRC-20. Ngoài ra, bản cập nhật tính năng này sẽ được sử dụng để thực hành quy trình SOP mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lặp lại BRC-20 trong tương lai.

Còn đối với chuẩn hóa brc-20 swap, dự án đang cho phát triển trong khuôn khổ L1F. Công việc cộng tác với người lập chỉ mục đang được thúc đẩy mạnh mẽ để tối ưu hóa sự phát triển toàn diện của tính năng Hoán đổi. Thông tin về khung thời gian cụ thể sẽ được công bố bởi L1F vào tuần tới. Sau khi tiêu chuẩn hóa được hoàn tất, nguồn mở sẽ được cung cấp cho trình sắp xếp chuỗi và các bản tổng hợp không cần cấp phép sẽ được giới thiệu dần dần.

1 số cập nhật khác:

  • Dòng chữ bị nguyền rủa (Cursed Inscriptions): Họ đã hoàn tất quá trình phát triển và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, sắp ra mắt.
  • Runes:  Hiện tại, dự án đang đánh giá tiềm năng và khối lượng công việc cần thiết để kết hợp Runes vào hệ sinh thái của chúng tôi.Source link

Comments (No)

Leave a Reply