Wormhole đã mở yêu cầu Airdrop


Trong thông báo chính thức của mình, Wormhole đã chính thức mở yêu cầu airdrop. W có nguồn cung cấp 10 tỷ token với nguồn cung lưu hành ban đầu là 1,8 tỷ, được phân phối ở định dạng ERC20 và SPL trên 5 chuỗi ban đầu: Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism và Base.

Token sẽ được phân bổ theo 6 danh mục chính: Nút giám hộ, Cộng đồng & Khởi chạy, Người đóng góp cốt lõi, Hệ sinh thái & Vườn ươm, Người tham gia mạng chiến lược và Kho bạc nền tảng, với 82% ban đầu bị khóa và được thiết lập để mở khóa trong bốn năm. Cấu trúc tokenom được thiết kế để hỗ trợ sự thành công lâu dài, ổn định và phân cấp tiến bộ của Wormhole.

Airdrop sẽ phân phối 6,17% (617.305.000) token W, với tổng số 397.704 địa chỉ ví nhận được airdrop. Airdrop bao gồm 500.000.000 W cho hoạt động onchain cho người dùng đã sử dụng các ứng dụng hệ sinh thái Wormhole trên hơn 30 chuỗi khối được kết nối với Wormhole, cũng như khoảng 117.305.000 W cho người dùng cộng đồng, nhiều cộng đồng NFT khác nhau, cộng đồng Monad và 10.000 người đặt cọc Pyth hàng đầu.

Chương trình airdrop Wormhole này được thiết kế để ghi nhận và khen thưởng sự đóng góp của những người dùng và nhà phát triển tận tâm của các ứng dụng đa chuỗi được xây dựng trên Wormhole, cũng như các thành viên cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và tham gia vào hệ sinh thái Wormhole. Ảnh chụp nhanh để xác định người nhận đợt airdrop này đã được thực hiện.

Đọc thêm: Cầu xuyên chuỗi Wormhole, oracle Pyth được triển khai trên AptosSource link

Comments (No)

Leave a Reply