“BTC đang chuẩn bị tăng như tên lửa!”


Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital lập luận rằng sự điều chỉnh gần đây của Bitcoin là lành mạnh.

Trong khi Bitcoin đếm ngược cho sự kiện halving rất được mong đợi, giá vẫn tiếp tục bị đè nén dưới đợt pullback. Tại thời điểm này, mặc dù BTC đã giảm 18% sau đợt tăng giá vào tháng 3, nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital lập luận rằng sự điều chỉnh này là lành mạnh.

Tại thời điểm này, so sánh các chu kỳ halving trước đó, nhà phân tích cho biết Bitcoin đang ở giai đoạn đầu tiên của chu kỳ halving và đang tiến triển phù hợp với dự đoán.

Nói rằng việc halving Bitcoin bao gồm ba giai đoạn, Rekt Capital tuyên bố rằng các giai đoạn này là “lần rút tiền cuối cùng trước khi halving, tái tích lũy và tăng parabol”.

“Giai đoạn đầu tiên thường xảy ra từ 28 đến 14 ngày trước khi halving.

Vào năm 2016, pullback trước halving là khoảng 38% và kéo dài 3-4 ngày. Vào năm 2020, trước khi halving, mức giảm này là khoảng 20% ​​và kéo dài 56 ngày.

Chúng ta hiện chỉ còn chưa đầy 14 ngày nữa là đến thời điểm BTC Halving và trong vài tuần qua, Bitcoin đã giảm tổng cộng 18%.

Do đó, Bitcoin dường như đang lặp lại cả xu hướng giảm giá của năm 2016 và 2020.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tái tích lũy. Giai đoạn này diễn ra sau khi quá trình rút tiền và có thể kéo dài vài tuần hoặc tối đa 150 ngày (tức là 5 tháng). Có thể mất đến năm tháng.

Mặc dù tại thời điểm này vẫn chưa rõ liệu giá Bitcoin đã chạm đến đáy trước sự kiện halving hay chưa, nhưng có thể BTC sẽ dần dần chuyển từ giai đoạn Rút tiền sang giai đoạn “Tái tích lũy” (giai đoạn màu đỏ).

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tăng parabol và giai đoạn này có thể kéo dài hơn một năm.

Trong lịch sử, giai đoạn này chỉ kéo dài hơn một năm (~ 385 ngày), nhưng do Chu kỳ tăng tốc hiện đang diễn ra, số ngày này có thể giảm đi một nửa trong chu kỳ thị trường này.”

Bitcoin được dự đoán sẽ đạt 435 nghìn USD sau Halving 2028

Source link

Comments (No)

Leave a Reply