Khảo sát các tổ chức tại Nhật Bản về thời điểm họ sẽ đầu tư vào tiền điện tử


Một cuộc khảo sát của Nomura cho thấy phần lớn các nhà đầu tư tổ chức tại Nhật Bản đang có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của Nomura (NMR) và Laser Digital, cho thấy phần lớn các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản có kế hoạch tham gia vào tiền điện tử trong vòng ba năm tới.

Theo kết quả nghiên cứu, 54% người tham gia bày tỏ ý định đã lên kế hoạch đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong ba năm tới. Ngoài ra, 25% công ty cho biết họ có ấn tượng tích cực về tiền điện tử.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng 62% số người được hỏi cho rằng tiền điện tử là cơ hội đa dạng hóa bên cạnh các tài sản truyền thống như tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa.

Điều này cho thấy lĩnh vực tiền điện tử ngày càng được chấp nhận như một loại hình đầu tư hợp pháp. Sự phát triển của các sản phẩm đầu tư bao gồm quỹ ETF, quỹ tín thác, dịch vụ đặt cược và cho vay, được coi là động lực chính cho các khoản đầu tư trong tương lai.

Gần một nửa số người tham gia bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư trực tiếp vào các dự án Web3 hoặc thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản bao gồm rủi ro đối tác, tính biến động cao và lo ngại về các yêu cầu quản lý khiến các nhà đầu tư còn lại lo ngại.

Cuối cùng, thông qua cuộc khảo sát của Nomura, chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi đáng kể trong thái độ của các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản đối với tiền điện tử và sự quan tâm ngày càng tăng vào lĩnh vực này trong tương lai gần.

Các quỹ đầu tư có thể được phép nắm giữ tiền điện tử theo luật mới ở Nhật Bản

Source link

Comments (No)

Leave a Reply