Ethereum Foundation cho biết vòng hạt giống dự án ZK đã mở


Ethereum Foundation, phối hợp với AztecPolygon, ScrollTaiko và zkSync, đang triển khai sáng kiến ​​tài trợ này nhằm khuyến khích nghiên cứu và phát triển các bằng chứng và tiêu chuẩn Zero-Knowledge cho ZK L2. Vòng tài trợ hợp tác này là vòng đầu tiên dành cho Chương trình Hỗ trợ Hệ sinh thái và sẽ thu hút cả sự hỗ trợ tài trợ lẫn chuyên môn kỹ thuật của các L2 tham gia. Mỗi nhà tài trợ và Quỹ Ethereum đã đóng góp 150.000 USD vào nhóm giải thưởng chung, tổng trị giá là 900.000 USD.

Thời hạn đăng ký sẽ mở trong 4 tuần kể từ Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024 và đóng vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 . Dự án sẽ theo dõi việc gửi của bạn qua email. Các quyết định sẽ được gửi qua email 6-8 tuần sau hạn chót nộp đơn.

Dự án sẽ lọc các đăng ký với các điều kiện sau:

  • Các dự án phải là nguồn mở với giấy phép miễn phí và được phép
  • Các dự án phải phù hợp với mục tiêu và danh sách mong muốn đã nêu cho vòng này
  • Các dự án phải là hàng hóa công cộng có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái Ethereum ZK L2.

Bên cạnh đó là việc đánh giá và xem xét để đưa đến các lựa chọn cuối cùng. Tùy theo đề xuất, 1 số tiêu chí không thể áp dụng:

  • Tác động tiềm tàng đến hệ sinh thái Ethereum ZK L2
  • Giá trị tổng thể và lợi ích của dự án đối với nhiều L2 trong hệ sinh thái
  • Sự rõ ràng, ngắn gọn và tổ chức tài liệu
  • Hồ sơ cá nhân hoặc nhóm thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn có khả năng thực hiện dự án được mô tả
  • Tiến độ dự án và ngân sách yêu cầu phù hợp hợp lý với phạm vi công việc.Source link

Comments (No)

Leave a Reply